Đây là chủ trương của Tổng cục Thuế sau đợt rà soát dịp cuối năm mới được thực hiện.

Theo số liệu thống kê, còn khoảng 581.700 hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh cố định nhưng chưa đưa vào diện quản lý thuế. Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị liên quan đưa ngay các hộ kinh doanh này vào diện quản lý của năm 2019.

Tổng cục Thuế cho biết cơ quan này đã có đề nghị các cục thuế thường xuyên rà soát, đảm bảo có đầy đủ dữ liệu giải trình khi có yêu cầu với những cá nhân hoạt động không thường xuyên như xe ôm, xe lam, chủ thầu xây dựng vãng lai,  kinh doanh quán cóc, vỉa hè, hộ kinh doanh tại các điểm tự phát… 

Bà Tạ Thị Phương Lan, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý thuế thu nhập cá nhân, Tổng cục Thuế khẳng định, việc rà soát và đưa vào diện quản lý chỉ bao gồm các hộ kinh doanh có địa điểm cố định, thường xuyên. Như vậy, việc rà soát chỉ nhằm mục đích đưa vào diện quản lý thường xuyên để xác định nếu hộ kinh doanh có mức doanh thu trên 100 triệu/năm thì cơ quan thuế mới ra thông báo để yêu cầu nộp thuế.

Được biết, công tác rà soát này là một trong những công việc thường xuyên của cơ quan thuế, đặc biệt vào những dịp cuối năm dương lịch để chuẩn bị cho mùa lập Bộ thuế hộ kinh doanh của năm tiếp theo. Theo quy định hiện hành thì hàng năm cơ quan thuế có trách nhiệm rà soát thường xuyên tại địa bàn để đưa vào diện quản lý và công khai thông tin – bao gồm cả những hộ kinh doanh chưa đến mức nộp thuế. 

Việc thực hiện công khai thông tin hộ khoán thuộc diện quản lý thuế nhằm mục đích tăng cường khả năng giám sát của người dân, các hộ kinh doanh cùng địa bàn, chính quyền địa phương, qua đó hạn chế tối đa sự thỏa thuận ngầm nếu có giữa cán bộ thuế và hộ kinh doanh.

Hà An