Tinh gọn bộ máy ngành Công an

Theo đó, sau khi được Bộ Chính trị thông qua đề án về tinh gọn bộ máy hoạt động. Bộ Công an sẽ chính thức cho thực hiện Đề án sau khi kết thúc Hội nghị Công an trung ương trong tháng 11/2017.

Căn cứ theo đề án thì cơ cấu bộ máy ngành Công an cơ bàn sẽ như sau:

12f65a87-d8d6-4a7d-a7de-389317226dc2

1. Bãi bỏ các Tổng cục hiện nay và chia thành 6 Khối như ban đầu tổ chức. Theo đó nhiều Cục sẽ bị sát nhập và biến mất về mặt tổ chức bộ máy. Ví dụ: Cục hồ sơ An ninh và Cục hồ sơ Cảnh sát nhập lại, Cục Truy nã nhập về Cục Cs Hình sự… Riêng Cảnh sát PCCC (đã tách quy mô thành Sở) sẽ quay trở lại thành Phòng CS PCCC & CHCN trực thuộc tỉnh, thành phố TW.

2. Các Trường CAND sẽ giải tán hệ Cao đẳng và các trường Đại học, sẽ chỉ còn lại 8 trường bao gồm: HV An ninh, HV Cảnh sát, HV Chính trị CAND, Trung cấp An ninh, Trung cấp Cảnh sát, Trung cấp PCCC, Trường Văn hóa và 1 trường Học viện khác. Các trường ĐH sẽ nhập về các trường hệ Học viện theo chức năng, riêng ĐH Cảnh sát và Đại học An ninh sẽ đổi tên thành Phiên Hiệu Học viện trực thuộc trường nhập về.

3. Căn cứ theo thực tế, yêu cầu nhiệm vụ hiện nay số lượng Lãnh đạo các đơn vị cấp Phòng sẽ chỉ còn 3 (1 trưởng, 2 phó) nhưng các đơn vị có chức năng chiến đấu trực tiếp sẽ có 3 cấp phó.

4. Lực lượng Công an xã sẽ được bố trí ít nhất 3 đồng chí chính quy với chức danh Trưởng, Phó CAX, số Công an viên sẽ được cơ cấu lại theo thực tế, các địa phương là địa bàn rộng hoặc có tính chất phức tạp sẽ bố trí thêm 1 Phó CAX là người ngoài ngành do Ủy ban xã chỉ định được cấp trên phê duyệt.

5. Đối với chức vụ Trưởng phòng và tương đương sẽ phong hàm Đại tá thay vì Thượng tá.

Trên đây là 1số nội dung cơ bản về tinh gọn bộ máy của ngành Công an. Thông tin chi tiết đón xem tại các bản tin thời sự.

Nguồn: