Những biển báo độc nhất vô nhị chỉ có tại Việt Nam

Những tấm biển chỉ đường không còn xa lạ với tất cả mọi người. Thế nhưng, ở Việt Nam, có những tấm biển chỉ đường khiến tất cả phải đứng hình ngay khi vừa nhìn thấy

Biển chỉ đường là một biển báo vô cùng hữu ích và cần thiết cho tất cả người tham gia giao thông. Tuy nhiên, ở Việt Nam xuất hiện những biển chỉ đường khiến không chỉ một mà rất nhiều người phải vận dụng hết chất xám và tư duy logic để có thể hiểu những gì mà những biển chỉ dẫn này muốn truyền đạt..

Có ai định nghĩa hộ "xe hai bánh" ở đây là những loại xe gì?

Có ai định nghĩa hộ “xe hai bánh” ở đây là những loại xe gì?

Ai còn dám đi trên tuyến đường này đây?

Ai còn dám đi trên tuyến đường này đây?

Cứ tưởng Mẫu Sơn thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn?

Cứ tưởng Mẫu Sơn thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn?

Để hiểu hết biển chỉ dẫn này, có lẽ chúng ta cần thêm vài cái Tết nữa

Để hiểu hết biển chỉ dẫn này, có lẽ chúng ta cần thêm vài cái Tết nữa

Tấm biển báo "có tâm" nhất hệ mặt trời

Tấm biển báo “có tâm” nhất hệ mặt trời

Có lẽ sẽ chẳng có xe tải nào "dám" lỡ chân "lạc bước" vào nơi đây

Có lẽ sẽ chẳng có xe tải nào “dám” lỡ chân “lạc bước” vào nơi đây

Các chú công an ở đây thật tốt!

Các chú công an ở đây thật tốt!

Cơ hội "ngàn năm có một" cho tất cả người tham gia giao thông

Cơ hội “ngàn năm có một” cho tất cả người tham gia giao thông

Ai có thể dịch được hết biển báo này điểm danh

Ai có thể dịch được hết biển báo này? Điểm danh

Chỉ nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi

Chỉ nhìn thôi đã thấy hạnh phúc rồi

Mới nghe thôi đã thấy đau đớn

Mới nghe thôi đã thấy đau đớn

Cuối cùng đâu là đường ra đồng?

Cuối cùng đâu là đường ra đồng?

Nguồn:

Tags: